Huurvoorwaarden

Lemon Suites streeft ernaar om je zo snel als mogelijk aan een geschikte huurwoning te helpen.
Om dit te realiseren adviseren wij je om je in te schrijven via ons inschrijfformulier rechtsboven aan deze site.

Op basis van de door jouw verstrekte informatie wordt je door ons automatisch per e-mail geïnformeerd wanneer er woningen beschikbaar zijn die voldoen aan je zoekwensen.

Huurvoorwaarden:

Om in aanmerking te komen voor een huurwoning worden door onze opdrachtgevers een aantal toewijzingscriteria gehanteerd. De toewijzingscriteria kunnen per woning verschillen maar zijn over het algemeen als volgt:

  • Je bruto maandinkomen (inclusief vakantiegeld en vaste bonussen/toeslagen) dient in de meeste gevallen minimaal 3,5 keer de maandhuur te bedragen;
  • Het inkomen van je partner wordt in de meeste gevallen voor 1/3 meegeteld. Indien je beide AOW ontvangt, kan het tweede inkomen voor 100% meegeteld worden;
  • Je dient te beschikken over een arbeidscontract van minimaal één jaar. Voor zelfstandig ondernemers en uitzendkrachten fase B gelden andere inkomensberekeningen en/of aanvullende voorwaarden. Deze worden per individueel geval bekeken. Indien je een fase A uitzendcontract hebt, kunnen wij helaas niets voor je betekenen;
  • Ben je zelfstandig ondernemer? Je dient te voldoen aan de eis van een bruto maandinkomen van 3,5 keer de maandhuur. Er wordt bij verhuur dan vaak een standaard een verhoogde waarborgsom gevraag;
  • Je huurt voor een minimale periode van 12 maanden.

Zijn de hierboven genoemde punten niet op je situatie van toepassing, maar beschik je over aantoonbaar eigen vermogen? Eigen vermogen kan in sommige gevallen worden meegeteld. Let op: naast dit eigen vermogen dient er wel altijd tevens sprake van een vast inkomen te zijn.

 

Onze werkwijze:

Een woning huren bij Lemon Suites. Hoe gaat dat? Hieronder tref je beknopt in een aantal stappen een overzicht;

1. Schrijf je in als woningzoeker

Inschrijven als woningzoeker is kosteloos bij Lemon Suites.  Op basis van de door jou ingevulde gegevens houden we je automatisch per email op de hoogte van (nieuw) beschikbaar aanbod dat aansluit bij je zoekwensen.

2. Reageer op een woning

Zie je een huurwoning die aansluit bij je wensen. Druk dan op de knop “plan een bezichtiging” en wij nemen contact met je op om een afspraak in te plannen. Indien er meer kandidaten reageren zullen we de woning toewijzen aan de meest concrete kandidaat. Dit is de kandidaat die in onze ogen het best past bij de woning. 

3. Bezichtiging van de woning

De bezichtiging van de woning vindt altijd plaats met een deskundige verhuurmakelaar van Lemon Suites. Tijdens de bezichtiging laat de verhuurmakelaar u de woning zien en informeert hij u over alle relevante zaken met betrekking tot de woning en de omgeving.

4. Lever uw gegevens aan

Voordat u definitief in aanmerking kunt komen voor het huren van een woning bij Lemon Suites ontvangen wij graag wat meer informatie van u. Dit doen we om teleurstellingen te voorkomen en om er zeker van te zijn dat de huurwoning ook goed aansluit bij uw financiële mogelijkheden. Op basis van de door u aangeleverde gegevens kijken wij of u voldoet aan de door verhuurder gestelde huurvoorwaarden.

5. Screening

Zodra u aangeeft een woning te willen huren en u alle benodigde gegevens heeft aangeleverd beoordelen wij uw huurdossier. Indien uw huurdossier voldoet aan de door verhuurder gestelde huurvoorwaarden ontvangt u van ons een definitief akkoord en zal er een huurovereenkomst worden opgemaakt. 

6. Ondertekenen huurovereenkomst

Lemon Suites maakt een huurovereenkomst op en zend deze, samen met de benodigde bijlage, ter ondertekening naar u toe. Na ondertekening door u als huurder wordt de overeenkomst getekend door de verhuurder en zend Lemon Suites u een volledig getekend exemplaar van de huurovereenkomst retour.

7. Sleuteloverdracht

Op de ingangsdatum van de verhuur vindt er samen met de verhuurmakelaar van Lemon Suites een eindinspectie en sleuteloverdracht plaats. Tijdens de eindinspectie loopt u samen met de verhuurmakelaar door de woning om te zien of alles is zoals afgesproken. Tevens worden dan de meterstanden genoteerd.  De staat van de woning bij oplevering wordt vastgelegd in een “opleveringsrapport”. Tot slot ontvangt u de sleutels van de woning en kan u uw nieuwe woning gaan inrichten!